Projects

BF&CT Cluster eksporto plėtra 2024

Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „BF&CT Cluster eksporto plėtra 2024” prisideda prie klasterio įmonių dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse 2023 – 2024 m.

Projektas siekia šių tikslų:
-Išlaikyti ir didinti eksportą esamose rinkose ir įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones.
-Plėtoti Aukštųjų technologijų proveržio kryptis tikslinėse ne ES vidaus eksporto rinkose pagal Sumanios specializacijos prioritetus.
– Didinti įmonių žinomumą Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Įgyvendinant projektą Klasterio įmonės dalyvaus šiose parodose ir mugėse: :

VR Days | Roterdamas, Nyderlandai | 2023 m. lapkričio 28 – gruodžio 1 d.
European Film Market | Berlynas, Vokietija | 2024 m. vasario 15 – 21 d.
Marché du Film – Festival de Cannes | Kanai, Prancūzija | 2024 m. gegužės 14 – 22 d.
Annecy Film Festival | Annecy, Prancūzija | 2024 m. birželio 9 – 15 d.
Bianale di Venecia, Immersive production bridge | Venecija, Italija | 2024 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 5 d.

Projekto trukmė: 1 metai, pradžia – 2023 m.

Bendra projekto vertė: 106.325,89 EUR
Finansuojama suma: 79.744,42 Eur