Projects

EXPO Klasteris | BF&CT Cluster narių tarptautinio konkurencingumo stiprinimas

Projektu „BF&CT Cluster narių tarptautinio konkurencingumo stiprinimas” siekiama spręsti tokiais problemas, kaip nepakankamas BF&CT klasterio narių veikiančių Lietuvos vidurio ir vakarų regione (toliau – VVL) tarptautinis žinomumas ir eksporto kiekis.

Todėl šio projekto veiklos nukreiptos į būtent VVL regione veikiančių klasterio narių stiprinimą jų tarptautiškumo, įskaitant narystę tarptautiniuose tinkluose, skatinimą, klasterio bei jo produkcijos žinomumo didinimą, naujų eksporto rinkų paiešką ir jau esamų rinkų plėtrą.

Numatomas projekto rezultatas – išaugęs klasterio įmonių, veikiančių VVL regione, tarptautinis žinomumas, iš to sekantis klasterio narių eksporto augimas ir didėjantis tarptautinis konkurencingumas.

Projektas įgyvendinamas nuo 2024 m. sausio 16 d. Projekto trukmė – 24 mėn.
Bendra projekto vertė: 509.416,33 EUR
Finansuojama suma: 310.114,37 EUR

Projekto NR. 02-026-K-0016