Projects

CRESCINE

CRESCINE misija – didinti kino industrijos konkurencingumą mažose Europos šalyse ir gerinti filmų bei audiovizualinio turinio, pasiekiamumą iš mažų rinkų, tarptautiniu mastu.

CRESCINE’s tikslas – didinti Europos kino industrijos konkurencingumą ir kultūrinę įvairovę. Tai bus pasiekta įsitraukiant į mažąsias Europos rinkas, sutelkiant jas ir galiausiai keičiant jas, remiantis tyrimais ir bandymais 7 rinkose.

Dėl savo „mažumo“ šios rinkos pabrėžia iššūkius ir veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti siekiant padidinti visos ES kino pramonės konkurencingumą.

CRESCINE sistemingai nagrinės visą filmų gamybos, platinimo ir vartojimo ekosistemą. Tikslas – diegti naujoves visuose vertės grandinės lygiuose – nuo ​​duomenų valdymo ir analizės būdų, gamybos verslo modelių ir platinimo būdų.

CRESCINE kurs naujus įrankius ir strateginius metodus, kurie bus grindžiami mažumo samprata ir teigiamais privalumais, kuriuos tai suteikia bendram Europos kino pramonės konkurencingumui.

CRESCINE visus laukiamus kvietimo rezultatus aptars per pavyzdines Europos mažųjų filmų rinkas, kurios atstovauja daugumą Europos Sąjungos kino rinkų.

CRESCINE sukurs naujovišką analizės ir įrodymų rinkimo modelį visoje vertės grandinėje, paremtą pažangiais duomenų analizės modeliais, lyginamaisiais etalonais, paskelbtais atsižvelgiant į geriausius turimus įrodymus, įskaitant precedento neturinčius duomenų šaltinius.

Išvados padės kurti naujoviškus sprendimus ir išbandyti naujas priemones, įstatus, verslo modelius ar finansavimo schemas ir ekologiškas strategijas. Ši veikla skatina bendrą projekto poveikį ir jo gebėjimą kurti naujas priemones, rekomendacijas, gaires ir panaudoti rezultatus, kurie skatina kino pramonės transformaciją mažose Europos rinkose ir už jos ribų.

Projektas finansuojamas pagal HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01 Projekto ID: 101094988

Projekto puslapis: https://www.crescine.eu/