Projects

Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries (CREATHRIV-EU)

Baltic Film & Creative Tech Cluster yra „Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries“ (CREATHRIV-EU) konsorciumo dalis. Tai Europos tarpregioninė iniciatyva, kuria siekiama sustiprinti Europos kūrybines ir kultūrines industrijas (KKI) ir grąžinti jas į tvaraus augimo kelią po Covid-19 pandemijos. Covid pandemija paaštrino keletą ekosistemos problemų, kurias reikia išspręsti, kad KKI galėtų atlikti savo gyvybiškai svarbų indėlį į tvarų ir skaitmeninį augimą ir, savo ruožtu, į visos ES augimą.