Projects

GreenCCIrcle

GreenCCircle apjungia KKI, aukštąsias mokyklas, profesinio mokymo įstaigas ir verslus, siekiant padėti KKI efektyviai kovoti su klimato kaitos keliamais iššūkiais. 

 

GreenCCircle siekia įgyvendinti šiuos tikslus: 

 

-Identifikuoti KKI kompetencijų spragas tvarumo, verslumo ir skaitmeninimo srityse.

-Parengti GreenCCIrcle mokymus skirtus tvarumo įgūdžių tobulinimui.

-Pasitelkiant Living Labs metodologiją, sukurti daugiašalę į tvarumą orientuotą KKI ekosistemą.

-Įvairių priemonių, schemų ir metodikų pagrindu sukurti Žaliąją Skaičiuoklę (ang. Green Tool), kurios pagalba įvairios KKI organizacijos ir specialistai galės įvertinti, kokį poveikį jų veikla daro aplinkai.

 

GreenCCircle projektas padės suprasti: 

– Kaip keičiasi KKI požiūris ir įgūdžiai tvarumo srityje

– Kaip bendradarbiavimas tarp KKI ir (kitų industrijų) bei mokslinių sričių skatina inovacijas ir naujas idėjas 

– Kaip projektas padėjo savo partneriams efektyviau dirbti su EU, priartėti prie programų kaip Erasmus+ ir Europos vertybių. 

 

Taip pat, GreenCCircle siekia pradėti verslo iniciatyvą, paremta projekto metu atliktų tyrimų rezultatais, ne vėliau kaip praėjus 2 metams nuo projekto pabaigos. 

 

Įgyvendinimo trukmė: 3 metai. 

 

Bendra projekto vertė: 1 101 620  Eur

Finansuojama suma: 82 234 Eur