Projects

Projektas „Baltic Film & Creative Tech Cluster naujos galimybės“

Asociacija „Baltic Film & Creative Tech Cluster“ įgyvendina projektą „Baltic Film & Creative Tech Cluster naujos galimybės“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-06-0006.

Projekto tikslas: paskatinti audiovizualinės industrijos MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. 

Projekto siekiami rezultatai: 

1. Išlaikyti ir didinti eksporto apimtis jau esamose rinkose;

2. Ieškoti naujų rinkų savo produkcijos pardavimui;

3. Didinti įmonių konkurencingumą;

4. Įmonių žinomumo didinimas Europos Sąjungos ribose ir už jos ribų.

Projekto metu numatoma dalyvauti 2 verslo misijose ir 7 tarptautinėse parodose Nyderlanduose, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Prancūzijoje. 

Projekto pradžia – 2022-07-01, pabaiga – 2023-07-31. Projekto trukmė – 13 mėn.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo 

Bendra projekto vertė – 388 526,35 EUR.

Finansavimo suma – 290 649,12 EUR.